Vasemmiston perustulo ABC

Nootti: Tällä sivustolla esiteltävä vasemmiston perustulomalli on vanhentunut. Uusi malli julkaistiin marraskuussa 2018 ja sen esittelyn laskelmineen löydät tästä linkistä: https://vasemmisto.fi/vasemmistoliiton-sosiaaliturvamalli-kohti-vapaiden-ihmisten-luottamusyhteiskuntaa

Vasemmistoliitolla on toisena suomalaisena puolueena oma tarkasti laskettu perustulomallinsa. Se hyväksyttiin puoluevaltuuston kokouksessa 18.11.2012.

Puolue korostaa erityisesti mahdollisuutta vähentää köyhyyttä. Mallilla halutaan tasata tuloeroja.

Vasemmiston perustulo on laskettu Kansaneläkelaitoksen mikrosimulaatiojärjestelmällä. Mikrosimulointi tarkoittaa laskentamenetelmää, joka ottaa yksityiskohtaisesti huomioon tulonsiirtojen vaikutukset etuuksiin ja verotukseen eri tuloluokissa ja sosiaalisissa ryhmissä – siis koko väestössä.

Vasemmiston perustulo kymmenessä kohdassa

1. 620 euroa kuukaudessa jokaiselle Suomessa pysyvästi asuvalle täysi-ikäiselle ei-eläkeläiselle.

2. Takuueläke nousisi perusturvan parantamisen myötä 750 euroon kuukaudessa.

3. Perustuloa kohti edetään asteittain yhtenäistämällä tukimuotoja ja korottamalla kaikkien perusturvaetuuksien taso 750 euroon takuueläkkeen lisäksi.

4. Siten malliin sisältyy mahdollisuus 130 euron lisäperusturvaan työttömyyden, sairauden, lasten kotihoidon tai muun vastaavan syyn perusteella.

5. Ansiosidonnaiset etuudet, asumistuki ja toimeentulotuki täydentävät perustuloa.

6. Perustuloa ylittäviä tuloja verotetaan progressiivisesti asteikolla 32-57%.

7. Eniten hyötyvät pieniä tai epäsäännöllisiä ansiotuloja saavat: osa- ja määrä-aikaiset työntekijät, itsensä työllistäjät ja pienyrittäjät.

8. Yhdessä progressiivisen verotuksen kanssa perustulomalli tasaa tuloeroja ja perustulon myötä köyhyysaste laskee 13,2 prosentista 9,1 prosenttiin.

9. Keskituloisten käteen jäävät tulot säilyvät ennallaan. Alle 2980 euroa kuukaudessa ansiotuloja saavat (noin 60% väestöstä) hyötyvät perustulomallista.

10. Suurimpia ansio- ja pääomatuloja saavien verotus kiristyy perustuloa enemmän eli he ovat perustulon nettomaksajia.

Taattua toimeentuloa ja tarveharkintaa

Erityistä vasemmiston mallissa on se, että se on yhdistelmä sekä taattua toimeentuloa että harkinnanvaraista lisäosaa. Jokaiselle taataan 620€, mutta erityisistä syistä sinulla on mahdollisuus myös 130€ euron korotukseen.

Malli ottaa näin huomioon yksilölliset elämäntilanteet – “jokaiselle tarpeittensa mukaan”.

vasemmiston logo

Lataa koko malli yksityiskohtineen osoitteesta:

http://dl.dropbox.com/u/4740043/jaettavia/keskusteluasiakirja_1_2011.pdf

Suomen perustuloverkostosta saat lisätietoa:

http://perustulo.org

Vasemmistolaisittain sanottua

Perustulon perusteluihin voit tutustua laajemmin lukemalla vasemmistolaisten näkökulmia perustuloon.

Esimerkiksi Vasemmistonuorten Massit Massoille -kampanja on tuottanut paljon puheenvuoroja perustulosta. Massit Massoille kampanjan tekstit löydät täältä: http://massitmassoille.net/category/blogi.

Li Andersson ja Anna Kontula ovat kirjoittaneet siitä, kuinka myös ay-liikkeen olisi syytä aktivoitua perustulon ajajana: http://www.laitos.fi/perustulo-tarvitsee-taakseen-ay-liikkeen.html.

Anna Kontula on kirjoittanut myös epäilevästi perustulon laiskistavasta vaikutuksesta: http://annakontula.fi/2012/04/mita-jos-perustulo-laiskistaa.

Li Andersson on kirjoittanut siitä, kuinka kokoomuslaiset ovat vieraantuneita vähävaraisten kokemuksesta. Juuri rahattomuus passivoi pahiten, ei se, että tulee toimeen: http://liandersson.puheenvuoro.uusisuomi.fi/97234-kokoomus-ei-ymm%C3%A4rr%C3%A4-perustuloa.

Dan Koivulaakso on puhunut perustulon puolesta työehtojen heikentymistä vastaan: http://blogit.iltalehti.fi/dan-koivulaakso/2011/02/14/perustulo-nyt.

Silvia Modig ja Eila Tiainen ovat ehdottaneet, että perustuloa kokeiltaisiin Äänekoskella, jonka työttömyysaste on jopa 18%: http://www.silviamodig.fi/?p=930.

Helsingin Vasemmisto on puolestaan ehdottanut perustulokokeilua Itä-Helsinkiin: http://sampovillanen.fi/2012/04/26/perustulo-voi-ratkaista-monia-ongelmia.

Lisää vasemmistosta ja perustulosta löydät hakukoneilla!

Tagged ,

vasemmistorikkautta